Ervaringsonderzoek

Informatie over ervaringsonderzoek

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapie praktijk en onze therapeut(en). Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau Qualizorg (Fysio prestatie monitor) en is volledig anoniem. Graag vragen wij u om uw deelname aan dit onderzoek.

Indien u ons toestemming geeft, ontvangt u na uw behandeling een e-mail van Qualizorg ( uit naam van onze praktijk) met een links naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatie voorziening en de behandeling door uw therapeut, Met het invullen van de vragenlijst, helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren.

Daarnaast kunnen de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor onder andere:

 • het leveren van (beleids) informatie aan cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders;
 • het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten;
 • ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Wij als fysiotherapiepraktijk, uw eigen therapeut en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoorde. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren dient Qualizorg een aantal gegevens uit onze patiënten database toegezonden te krijgen. Het gaat dan om:

 • Voornam(a)m(en), Achternaam
 • Geboortedatum / geslacht
 • Adres / postcode / woonplaats / land
 • Begindatum en einddatum verwijzing
 • Diagnosecode
 • Locatie code
 • Of er sprake is van meerdere behandelaars
 • Hoofdbehandelaar (+ aantal behandelingen bij deze behandelaar)
 • Laatste behandelaar (+aantal behandelingen bij deze behandelaar)
 • Chronisch ja / nee
 • Code verzekeraar (UZOVI)
 • Toestemming voor e-mail en/ of post

Als u ons toestemming geeft, verleent u Qualizorg toestemming deze gegevens te verwerken en u vervolgens te benaderen voor het onderzoek. Wij hopen dat u meedoet zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren! `bij voorbaat heel hartelijk dank.

Klachtenregelement

Bent u niet tevreden over uw fysiotherapeut dan bespreken wij dit graag onder vier ogen op de praktijk. U kunt vragen naar de praktijk eigenaar om een afspraak te maken.

Voor verdere informatie kijk op www.defysiotherapeut.com .

Mocht u een klacht willen indienen kan dat hier.

Vrijblijvend contact opnemen