Manuele therapie

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie, een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Binnen de praktijk hebben wij de 4 jarige opleiding manuele therapie van de SOMT gevolgd en daarna de 2 jarige masteropleiding Master Manuele Therapie.

Een manueeltherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van klachten die gerelateerd zijn aan de wervelkolom. Hij/zij heeft specifieke kennis van de anatomie (bouw), de pathologie (ziekteleer), de neurofysiologie (zenuwstelsel), en van de biomechanica (bewegen) van de wervelkolom en alle andere gewrichten van het lichaam. Hierdoor is de manueeltherapeut bij uitstek geschikt om een goede analyse te maken van uw gezondheidsprobleem.

Alle gewrichten zijn indirect en direct mechanisch aan elkaar verbonden door spieren. Daarnaast is ook ieder deel van het lichaam door het zenuwstelsel verbonden met het ruggenmerg en de wervelkolom. Door al deze onderlinge verbindingen kunnen ze elkaar in positieve zin maar ook in negatieve zin beïnvloeden. Als u zich dus met een gezondheidsprobleem bij een manueeltherapeut aanmeldt, wordt er niet alleen gekeken naar de plek waar de pijn wordt gevoeld en waar de beperkingen in het dagelijks functioneren zich bevinden. Ook de mogelijke oorzaak van deze klachten wordt juist onderzocht.
Een voorbeeld; lage rugklachten. Deze klachten kunnen worden veroorzaakt door bewegingsbeperkingen (functiestoornissen) van gewrichten van de wervelkolom, maar ook door bewegingsbeperkingen van bijvoorbeeld bekken, heupen, knieën en enkels. Daarnaast kunnen ook verkortingen van spieren, kracht/coördinatiestoornissen van spieren, en foutief houding- en bewegingsgedrag, een rol spelen in het ontstaan en in het onderhouden van deze klacht. Ook psychosociale factoren zoals stress kunnen de algehele weerstand verlagen en zo een rol spelen in uw klachtenbeeld.

Na de anamnese en het lichamelijk onderzoek is de manueeltherapeut in staat om een manueeltherapeutische diagnose te stellen. Hij/zij zal u een overzicht geven van de aanwezige belemmeringen voor herstel en met u bespreken wat de behandelmogelijkheden zijn. Hierna zal er een behandelplan met u worden opgesteld.

Tijdens de behandeling onderscheidt de manueeltherapeut zich van de fysiotherapeut door de veelvoud van specifieke behandel- en mobilisatietechnieken van gewrichten. Dit wordt gedaan om de gewrichten beter te laten functioneren om zo de houding en bewegingen te verbeteren. Een van deze mobilisatietechnieken wordt een manipulatie genoemd. Een manipulatie is een mobilisatie in de eindstand van een gewricht, uitgevoerd met een gedoseerde snelheid met een korte impuls. Hierbij kan een knappend geluid optreden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel. Het doel van de manipulatie is om een bestaande bewegingsbeperking (functiestoornis) van een gewricht op te heffen zodat het gewricht weer vrij kan bewegen. Meestal ervaart de patiënt direct een toename in bewegelijkheid en een afname van de pijn.

Gezondheidsklachten waarmee veel patiënten zich bij de manueeltherapeut melden zijn o.a.:

  • Hoofdpijn (spanningshoofdpijn, migraine, aangezichtspijn
  • Lage rugklachten met, of zonder uitstralende pijn in 1 of beide benen.
  • Nekklachten met, of zonder uitstralende pijn in 1 of beide armen
  • Whiplash syndroom
  • Fibromyalgie
  • Tintelingen in armen, benen, handen of voeten (Hernia, Thoracic outletsyndroom,Carpaaltunnel syndroom, Hernia, stenose, spondylolythesis, polyneuropathie etc.)
  • Heupklachten
  • Schouderklachten
Vrijblijvend contact opnemen