Praktijkinformatie

  • U kunt zonder verwijzing van een arts een afspraak maken met onze praktijk. Hiervoor is een protocol ontwikkeld waaraan wij deelnemen. U mag wel een verwijzing van de arts meebrengen. Blijkt dat bij het eerste gesprek dat wij meer informatie willen, een aanvullend onderzoek nodig achten of de mening van uw arts naast onze diagnose willen dan verwijzen wij u terug naar uw huisarts of overleggen wij, met uw toestemming, met uw huisarts.
  • Onze praktijk is erg geïnteresseerd in uw mening over onze behandeling. Wij nemen daarom deel aan een tevredenheidsonderzoek. Via Fysio Prestatie Monitor nodigen wij u aan het eind van de behandeling uit een korte vragenlijst in te vullen. Het duurt ongeveer 10 minuten. De vragenlijst wordt per email naar u verzonden en van u direct naar Qualizorg verstuurd die ons per maand een beoordeling geeft.
  • Bij uw eerste bezoek dient u een identiteitsbewijs mee te nemen en te overleggen aan de therapeut.
  • Wijzigingen van uw gegevens als verhuizingen, ander telefoonnummer of email adres dient u door te geven bij u bezoek aan de therapeut.
  • Wij waarderen het als u bij uw bezoek een badlaken meeneemt.
  • De kosten van tape bij medical taping of sporttaping bedragen € 15,- per rol. Graag contant afrekenen met uw therapeut.
  • Gemaakte afspraken kunnen kosteloos afgezegd worden tot 24 uur voor de afspraak. Niet nagekomen afspraken of afzegging binnen 24 uur wordt volledig in rekening gebracht.

Klachtenregelement

Bent u niet tevreden over uw fysiotherapeut dan bespreken wij dit graag onder vier ogen op de praktijk. U kunt vragen naar de praktijk eigenaar om een afspraak te maken.

Voor verdere informatie kijk op www.defysiotherapeut.com .

Mocht u een klacht willen indienen kan dat hier.