Parkinson Netwerk

Onze praktijk is aangesloten bij het ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners. Dit netwerk is opgericht om de kwaliteit van zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson te verbeteren.

Parkinson is een complexe aandoening waarvoor gespecialiseerde zorg erg belangrijk is. De paramedici die zijn aangesloten bij dit netwerk zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met Parkinson.
 De zorgverleners uit de regio die zijn aangesloten bij dit netwerk hebben frequent onderling overleg om vragen uit de praktijk te bespreken en de zorg rondom de Parkinson patiënt te verbeteren. Er is ook direct contact met de neurologen.

De behandeling van Parkinson patiënten is gericht op de hulpvraag van de patiënt. Dit kan breed uiteen lopen. Hieronder staan per onderwerp de probleemgebieden beschreven:

Transfers

gaan zitten, opstaan van de vloer of stoel, in en uit bed stappen, omrollen in bed, in en uit de auto stappen en op- en afstappen van de fiets.

Houding

pijn door houdingsproblemen, problemen met reiken, grijpen en verplaatsen van voorwerpen, algehele stijfheid en voorovergebogen houding.

Balans: gevoel van verminderde balans in stand en tijdens algehele dagelijkse activiteiten en moeite met dubbeltaken (meerdere handelingen tegelijk). 

Huishoudelijke activiteiten: klusjes in en rond het huis, schoonmaken, koken en problemen met eten en drinken.

Zelfverzorging

uzelf wassen, aan- en uitkleden, knopen dichtmaken en schoenveters strikken.

Lopen in en buiten het huis

traplopen, korte en lange afstanden lopen, starten, stoppen, draaien, loopsnelheid en bevriezen tijdens het lopen.

Herkent u zichzelf hierin?

Herkent u zichzelf in de beschreven problemen, heeft u een ander probleem of zou u graag meer uitleg willen over deze aandoening dan kunt u met ons contact opnemen. De behandeling kan plaatsvinden in de praktijk maar ook wanneer nodig aan huis.

 De behandeling heeft als doel de kwaliteit van leven te verbeteren of in stand te houden. De behandeling kan bestaan uit uitleg geven over de aandoening en door middel van aanpassingen, instructies en oefeningen handelingen die moeite kosten of niet mogelijk zijn weer kunnen uitvoeren.

Vrijblijvend contact opnemen