Extended scope manueel therapie

B.T.M. Taman ( Ben)  heeft in 2018 de opleiding extended scope therapeut gevolgd in Rotterdam.

De specialisatie bestaat vooralsnog op papier. De bedoeling is dat binnenkort deze functie in het BIG-register wordt opgenomen.

Het is een specialisatie voor Master Manueel therapeuten of Master Sport fysiotherapeuten, de opleiding is voor overige fysiotherapeuten en mastertherapeuten niet toegankelijk.

De extended scope therapeut wordt in zijn functie tussen de huisarts en de specialist in geplaatst, als een specialist op het gebied van musculoskeletale klachten, zeg maar het bewegingsapparaat. De uitgebreide kennis op dit gebied zorgt voor een ontlasting van het drukke werkgebied van de specialist en van de huisarts.

De extended scope behoort ook de vraagbaak voor collega’s uit de regio te zijn, patiënten kunnen voor een consult ingestuurd worden.

De extended scope werkt in een gezondheidscentrum nauw samen met de huisartsen, kan zelf al het aanvullend onderzoek als X-fot0, echo, MRI en laboratoriumonderzoek aanvragen.

Bij doorverwijzing naar een specialist is er tijdwinst voor de patiënt en voor de specialist, alle benodigde informatie is al beschikbaar voor de specialist en kan er sneller gehandeld worden.